ONTDEK

KERKVISIE

Bouwen aan het huis ...

Gospelkerk Refreshed: visie van de leiding voor 2016

Het lijkt misschien wat cliché, maar dat is het echt niet voor Gospelkerk Refreshed. Onze visie dateert van eind jaren ’80. Je kan stellen dat we sindsdien een pionierswerk zijn in Vlaanderen. Qua aanpak, qua visie op kerk zijn en qua toewijding. Sinds 2013 gingen we door een transformatieperiode die het geloofsproject heeft rechtgetrokken en verbreed. Daarbij is de leiding drastisch verruimd en de media-aanpak spectaculair geëvolueerd. Bovendien is sinds februari 2015 de mooie, moderne Sint-Jozefkerk te Vilvoorde onze vaste standplaats geworden. Een wonder. Na gebeden uit de jaren ‘80 (!) voor deze locatie. Wonderlijk.

Eindelijk!

Maar, alles heeft zijn tijd, en vandaag, 2016 zijn we op het punt gekomen om bewust te gaan bouwen aan het “geestelijke huis”. Daarmee bedoelen we het bouwen van Gods kerk en de levens van hen die met of via ons mee op het pad van het christelijk geloof willen gaan. In een onbekrompen bijbelse geloofsvisie. Dit jaar willen we, zoals de Heer het zal leiden, via concrete projecten en mensen, gaan voor meer zielen, meer van Gods heerlijkheid en kracht én Gods aanwezigheid in ons midden. We kiezen ook duidelijk voor een streven naar meer geestelijke volwassenheid als kerk en individueel als discipelen.

Het was raak

Voor dit alles hebben we gebeden als leiding en zijn we op zondag 3 januari, de eerste kerkdienst van 2016, in een dankdienst onze visies komen delen met de hele kerk. We hadden afgesproken om God te bidden om leiding en elk afzonderlijk één specifiek punt van Gods agenda te mogen delen met de kerkgemeenschap. En het was raak. Iedereen was het er over eens dat Gods Geest gezorgd had voor een samenhangend verhaal. Voor wie niet kan wachten of niet graag leest, hier alvast de 7 punten uit onze geestelijke visie als Gospelkerk Refreshed. U kan de individuele touch daarna lezen, gespecifieerd over de 7 leden van het bestuur van Gospelkerk Refreshed.

Onze geestelijke visie voor 2016 zal als leidraad dienen voor het concrete beleid, de activiteiten en het geestelijk leven in 2016.

1 Wees open voor verandering 
Elke Van Assche - sociaal comité en leiding

2 Laat zien waar je voor staat
Stefan - communicatieverantwoordelijke, secretaris

3.Spring mee in Gods avontuur en maak Zijn visie de hoeksteen van je leven 
Tom - muziekverantwoordelijke, herder, leiding

4.Hou “al het andere” waar het hoort en hou Gods Koninkrijk eerst
Patrick - aanspreekpunt in de kerk, herder, leiding

5.Hou “Agape” prioritair en vergeet jezelf
Bren - voorgangersvrouw, herder

6.Verwacht het onverwachte
Kleo - mediateam, herder, gave profetie en bovennatuurlijke leiding

7.Gaan voor de kerk der generaties
Eddy - voorganger, predikant

 

Hierna leest u de volledig versie van de visie voor 2016:

1.Wees open voor verandering

Elke Van Assche - sociaal comité en leiding

Elke spoort iedereen aan om met haar een open houding aan te nemen naar de nieuwe dingen die God voor ons in petto heeft. Daarbij waarschuwt zij, zoals Jezus dat deed, voor “de oude wijn”, om de nieuwe openbaring die God ons geeft, “de nieuwe wijn” niet al te vlug te verwerpen op basis van wat we tot dan toe kenden of geleerd hebben. Dingen die ooit aan de orde waren, maar die nu plaats moeten ruimen voor nieuwe inzichten en nieuwe uitdagingen die God in Zijn voortschrijdende openbaring aan Zijn kinderen wil tonen. Elke spoort ons aan om met haar mee op zoek te gaan naar Gods openbaring en nieuwe inzichten om meer van Zijn heerlijkheid in onze kerk te zien in 2016. Flexibiliteit én durven veranderen, is een absolute must volgens Elke. Zowel als individu, maar ook als kerk.

2.Laat zien waar je voor staat

Stefan - communicatieverantwoordelijke, secretaris

Stefan windt er geen doekjes om. Vertrekkende van het overweldigend cijfermateriaal omtrent onze sociale media bewijst hij hoe zeer onze kerk effectief gevolgd wordt in Vlaanderen. “Het is nu tijd dat we laten zien waarvoor we staan”, aldus Stefan. En dit via de moderne media. We moeten een stap verder gaan. Als we 30 % procent van onze maandelijkse website-bezoekers niet alleen kunnen triggeren, maar ook echt bereiken, dan zijn we op weg naar een groot verhaal voor en met God. En een vol kerkgebouw.”We zijn niet beter dan anderen, maar we mogen geen opportuniteiten naast ons laten liggen om te evangeliseren”. De promotie van onze prediking “De goddelijke omweg” bereikte via facebook effectief meer dan 17.000 mensen, aldus Stefan nog. Laten we ons bewust zijn van wat God met ons doet via de media, ook via de seculiere media zoals Q-Music, JOEfm en andere.

3.Spring mee in Gods avontuur en maak Zijn visie de hoeksteen van je leven

Tom - muziekverantwoordelijke, herder, leiding

Een zichtbaar bemoedigde Tom stelde dat de voorafgaande getuigenissen uit de dienst illustreerden wat een voorrecht het is om mee te draaien in een visionair geloofsproject voor Vlaanderen ,zoals dit van Gospelkerk Refreshed. “Onze verwachtingen liggen boven het gemiddelde” zegt Tom. “ Maar naarmate je deze visie gaat omarmen in je hart krijg je de (goddelijke) energie om het parcours te lopen en de moeilijkheden te overwinnen”. Dé uitdaging voor Tom is de visie ten volle in ons hart op te nemen en ze de hoeksteen van ons leven te maken en zo Gods verhaal samen te schrijven voor ons leven en voor dit land. Zoals Jos Vloebergs in een prachtig getuigenis kwam vertellen: “Durf te springen, zonder voorbehoud en kijk niet altijd op de wind, zoals Prediker het schrijft. Durf alles in je verhaal met God en je kerk te stoppen. Je zal niet beschaamd uitkomen. Kijk de kat niet uit de boom, maar durf er helemaal voor te gaan met alles wat je bent”.

4.Hou “al het andere” waar het hoort en houd Gods Koninkrijk eerst

Patrick - aanspreekpunt in de kerk, herder, leiding

Geheel overeenkomstig zijn roeping en inborst kwam Patrick vooral met de waarschuwing om God niet de tweede plaats toe te kennen in ons leven als we gezegend worden. “Zoek eerste het Koninkrijk van God en al het andere zal u bovendien geschonken worden” zei Jezus. Patrick stelde nog eens vast dat velen in de kerk door de Heer gezegend geweest zijn het afgelopen jaar met allerlei “aardse zegeningen”. Patrick benadrukte echter dat “al het andere” ook “al het andere” moet blijven. En dat onze focus onverminderd op God en Zijn Koninkrijk moet gevestigd blijven. Opdat Gods huis niet in verval zou geraken.

5.Houd “Agape” prioritair en vergeet jezelf

Bren - voorgangersvrouw, herder

Bren stelt dat zij niet geroepen is om te spreken in de kerk, maar dat God haar geroepen heeft om te werken. “Ik ben veeleer het Martha-type zegt Bren, het zorgende type”. “ En Gods bovennatuurlijke liefde die Hij in mij gegeven heeft voor iedereen is aan mijn broekzak blijven plakken”. Daarom dringt Bren erop aan om in 2016 plaats te maken voor Gods “Agape” naar iedereen in de gemeente. Ook en vooral degenen die alleen zijn, die het moeilijk hebben. Zij moedigt ook aan om alle jaloersheid, bitterheid, verdriet bij God af te leggen en ons te verblijden in de zegeningen van de anderen. “Wij zijn één lichaam” aldus nog Bren. “En we hebben mekaar nodig. Ook puur menselijk. God heeft mij niet geroepen om melig te doen, te knuffelen en te kussen, maar liefde te tonen via hartelijkheid, gemoedelijkheid, troost en een luisterend oor. God heeft mij geroepen om mensen bij mekaar te brengen”. En daarmee is haar oproep naar iedereen meteen gedaan om liefde te tonen in praktijk. “Maak een bewuste keuze, neem je wapenrusting op en ga door in blijdschap voor uzelf maar ook voor de anderen”. “Zet je hart open, wees niet beschaamd of bevreesd en ga voor de volle pot: ‘Let your love flow’ ”. Een nummer dat ook prompt door Kris en Nancy in première live gebracht werd aansluitend op Brens interventie.

6.Verwacht het onverwachte

Kleo - mediateam, herder, gave profetie en bovennatuurlijke leiding

Kleo vertelt heel passioneel hoe zij Gods stem zo vaak mocht horen de afgelopen jaren. Hoe vaak zij genezingen mocht zien en meemaken met Hem. Zij vertelde hoe vaak zij de wereld der engelen heeft mogen zien. En hoe vaak demonen sidderden voor haar stem. Zij vertelde dit niet om te pochen, maar om ons op te wekken het onverwachte, het machtige te gaan verwachten van God. “Want als God dit kan doen voor iemand die door haar vriendinnetjes op school verplicht werd om zandtaartjes te eten om er te mogen bij zijn, dan kan God dat ook met u”, aldus nog Kleo. Maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. En ik citeer er drie, aldus de vrouw van Tom, die alle drie kaderen in het verleggen van de focus van onze eigen levens naar Gods wil en prioriteiten. Want, aldus Kleo: “wij zijn een verwende kerk geworden!” (zie opmerking van Patrick hoger).

1/ Verleg je focus van jouw agenda naar die van God. Zo vaak moeten in praktijk dingen van Gods gemeente wijken voor eigen agendapunten en prioriteiten. Doe ook dingen in en voor de kerk die je niet leuk vindt. Maar doe ze, gewoon omdat God je nodig heeft en jouw gehoorzaamheid wil testen.

2/ Verleg de focus van eigen lichaam naar Gods lichaam: velen zijn al te vaak bezig met eigen pijnen, eigen behoeftes, eigen gekwetstheden. “Stop daarmee en ga denken vanuit Gods Gemeente: ga handelen volgen datgene wat het best is voor de kerk, niet voor je eigen ik”, aldus een smekende Kleo.

3/ Verleg de focus van je eigen visie naar Gods visie: hoe sterk is de aantrekkingskracht van een preek over opwekking en goddelijke visie voor jou? “Maak een switch en besluit opnieuw te gaan voor Gods project en bid voor nieuw vuur. Misschien moeten sommigen nog doen wat Tom vertelde: spring volop in Gods verhaal” (zie hoger het punt van Tom)

7.Blijven gaan voor de kerk der generaties

Eddy - predikant, voorganger, leiding

Laten we verder gaan voor een kerk waarin oude en jonge generaties gebeten zijn door de goddelijke visie waarin de kerk betrokken is. Laten we zorgen dat alle leeftijden aan hun trekken komen, zoals nu het geval is. Ook in de bediening. Dat is de beste remedie tegen uitdoving van Gods vuur en visie. Met de komst van nieuwe mensen uit andere kerken, de komst van nieuwe baby’s en met nieuw bekeerden is dit waar we fier op moeten kunnen blijven. Ook als voorbeeld voor anderen: een kerk zonder muren tussen leeftijden, culturen of afkomst. Een kerk zonder kerken in de kerk. En dat is nu het geval. En een kracht voor onze Gospelkerk. Laten we op dit spoor verder gaan. Opdat iedereen zich welkom en nuttig zal blijven voelen bij ons. En zich ten volle als mens en als gelovige zal kunnen ontplooien.

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

FOTO/VIDEO

TOP