LEER

PREDIKING

Gods zegen, hoezo?

Livestream Gospelkerk Refreshed 03/05/2020

Als christen gebruiken we deze wens vaak. Maar wat is nu in praktijk de sleutel tot die zegen? Via het voorbeeld van Ananias en Saffira in Handelingen krijgt u een heel aanschouwelijk en duidelijk antwoord. Daarin zetten we vrees en angst voor God tegenover mekaar. Maar ook genade en de vreze des Heren. En hoe deze laatste met Gods aanwezigheid samengaat als communicerende vaten. Bijzonder! En spannend bovendien.

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

NOG VRAGEN?

MEER

TOP