LEER

DE DRIEWIELER

LOOK WHO’S TALKING DEEL 6

Deze hartverwarmende reeks ‘Look who’s talking’ trekt je mee in de wonderlijke wereld van schrijfster Kleo Denef. Vanuit de moederschoot tot op vandaag trekt Kleo jou mee in haar verhaal. Doorheen ‘het leven zoals het is’ opent zij op een verrassende manier onze ogen voor grote misvattingen uit het christenleven…

DE DRIEWIELER

Heverlee 1980. Kleo, Kleo! Kom je meespelen? Ik kom! Roep ik luid. Ik hoor gelach en geroep. Mijn grote zus met de buurjongens. Wat zouden ze aan het doen zijn? De zon schijnt. De perfecte dag om mijn splinternieuwe fiets uit te testen! Roze, met niet 2, maar 3 wielen! Fier als een gieter spurt ik naar de overkant. Joepie! Ze zijn aan het fietsen. Wild op en neer van het terras naar de tuin op hun tweewielers. Ik ben de kleinste van het groepje. Maar wat zij kunnen, dat kan ik ook! Mijn fiets is wel kleiner, maar beter! Overtuigd spurt ik de drempel van het terras op. Ai! Het lijkt wel een stukje uit een vertraagde film. In slow-motion kantelt mijn driewieler naar rechts. Ik zie de punt van het witte terrasmuurtje op mij afkomen. Mamaaaa!!! Een doorboorde lip, een afgebroken tand, en vooral veel bloed!

GROOT & STERK

Een kleuter wil niet alleen een fiere mama en papa, maar hij ontwikkelt ook een gezond verlangen om groot en sterk te zijn. Een noodzakelijk verlangen dat al eens tot ongelukken leidt.

OVERMOED, GOD WELGEVALLIG?

Ook hier weer is het opmerkelijk hoe hetzelfde bij christenen gebeurt. Kleuterchristenen, enthousiast, goed bezig, helemaal zoals God het wil! Maar overmoedig. Het goede voorbeeld volgend van grotere broers of zussen doen zij vroeg of laat wel eens een overmoedige uitspraak of daad. Daden of woorden uit een hart voor God, maar daarom niet altijd juist of goed. Enthousiaste initiatieven, vurige uitspraken, uit een jong christenhart zijn prachtig. Gods vaderhart springt op van zijn kleine kleuters die het goed willen doen. Maar wie niet beseft waar hij staat, loopt met zijn kop tegen een muur. Net zoals de kleine Kleo, tot bloedens toe. Volstrekt normaal en zelfs goed. Een kleuter zonder ijver, zonder een passie om groot te worden is als de onverschillige Ezau (Genesis 25-27). Jacob deed verkeerd, maar had een ijver die God welgevallig was. Ezau deed niets en God verafschuwde hem.

DE OVERMOEDIGE PREDIKANTE

2004, Vilvoorde, Gospelkerk Filadelfia. God is aan het werk in mij. Ik sta in vuur en vlam! Ik lees in Zijn woord en Hij antwoordt. Ik begrijp zijn stem en ontdek geheimenissen. Ik ben 4 jaar christen. 28 jaar oud. Ik heb nog niets meegemaakt. Stromen van woorden vloeien uit mijn pen. 10 bladzijden. Een half jaar hard werken. Yes, een prediking! Een wonder van God, want schrijven of spreken heb ik nooit gekund. Vol spanning en enthousiasme geef ik mijn levenswerk aan onze predikant Eddy Haesaerts. Een man van God. Een maand later heb ik nog steeds geen antwoord. Dan maar vragen… “’t Is toch niet helemaal wat het moet zijn”, brengt Eddy voorzichtig aan. Volgende keer beter... Tranen voor Gods aangezicht. Ik begrijp het niet, Here!

DE KUNST VAN OPSTAAN

Ik had het bijna opgegeven. Maar ik begreep dat vallen wil zeggen dat je weer moet opstaan. Een kunst die vele christenen niet leren. Of ze kunnen niet toegeven dat ze vallen, en gaan maar door op een verkeerde weg. Of ze blijven in een diepe put zitten van ontgoocheling. Ook hier werkt het wonder van gehoorzaamheid. Ik zou uiteindelijk begrijpen dat mijn document geen vaste grond had. En de kunst van opstaan heeft mij geleerd dat God dit alles mede ten goede gebruikt om tot iets beters te komen. Vandaag kan ik schrijven vanuit diepere grond. En verbaast God mij elke dag over wat ik op papier gezet krijg. Een samenwerking met Hem. De Heilige Geest. Jawel. Ook ik heb een inbreng vanuit wat ik heb meegemaakt met God. En dat is niet min.

EEN STAP VERDER

Een kleuter die geleerd heeft te gehoorzamen en door te gaan met vallen en opstaan is klaar voor een stap verder. Een ijverig en verlangend hart om groot te worden is de perfecte start om naar school te gaan. Waar ‘LOOK WHO’S TALKING 1’ de eerste groeipijnen van de wedergeboren christen schetst, van baby tot kleuter, van de nog ik-gerichte, wettische christen, zal ‘LOOK WHO’S TALKING 2’ de weg schetsen naar de èchte vrije christen zoals God het bedoeld heeft. Een moeilijke weg die weinigen zonder brokken doorstaan. De weg van schoolkind tot jong volwassene.

VERDER

NOG VRAGEN?

TOP