LEER

LOOK WHO’S TALKING

DE KLEINE ARTIEST

LOOK WHO’S TALKING DEEL 5

Deze hartverwarmende reeks ‘Look who’s talking’ trekt je mee in de wonderlijke wereld van schrijfster Kleo Denef. Vanuit de moederschoot tot op vandaag trekt Kleo jou mee in haar verhaal. Doorheen ‘het leven zoals het is’ opent zij op een verrassende manier onze ogen voor grote misvattingen uit het christenleven…

DE KLEINE ARTIEST

1982. Mama en papa hebben een schildersezel gekocht! Ik hou van vele kleuren en vormen. Schilderen en knutselen is de max! En… ik ben goed! Keigoed! Een echte artiest zegt papa. Ik ga een prachtig schilderij maken voor mama. Zo groot als ik kan! Hmmmm… Effe nadenken. Zo’n papier is toch maar klein hoor. Ik kijk rond en zie in de rechterhoek van mijn kamer een grote lege witte muur. Dat is het! Nu ga ik mama écht verrassen. Mamaaa! Kom eens kijken? Mama komt de kamer binnen. Ik kijk haar aan vol verwachting… Kleoooo!!!! Wat heb je nu gedaan!!! Dat mag niet! Ik zal het nooit meer doen mama. Een stortbui van tranen, want, Kleo wou het goed doen!

DE IJVERIGE KLEUTER

De gezonde kleuter wil dat mama en papa fier zijn. Er ontwikkelt zich in deze fase een gedreven ijver om het goed te doen. Alleen begrijpt het kind nog niet altijd goed wat het doet of wat de gevolgen kunnen zijn. Stilaan wordt het geweten gevormd en leert hij het verschil tussen goed en kwaad. Kleo begreep het niet. Ze deed zo haar best en wou mama blij en fier maken. Het moment dat mama boos werd deed pijn. Maar, ze begreep wel dat mama gelijk had. Haar geweten begon te werken. En Kleo gehoorzaamde. Later zou Kleo wel begrijpen waarom…

En zo gaat het ook bij een christen die zijn eerste kleuterstappen zet met God. De gezonde christen wil het goed doen. Wil dat God fier is. Zo goed als het kan alle wetten en geboden onderhouden. Ijverig, enthousiast, vurig! Prachtig! De gezonde kleuterfase. Maar, nog zonder te begrijpen…

HET DONDERT IN KEULEN

2001. Mijn eerste jaren als christen. Ik hoor het donderen in Keulen. Een prediking over de ‘worstcultuur’. 25 jaar oud, een mooie meid. Ik vond het fijn om er beeldig uit te zien. Ik probeerde er heel erg op te letten om er niet vulgair uit te zien want Ik wou een fiere God. Lieflijke bloesjes met bloemetjes. Maar, een worst. Als een shock schoot deze uitdrukking van predikant en voorganger Eddy Haesaerts door mijn hart. Ik voelde, er is iets mis! Mijn eerste reactie: ‘Die meid voor mij heeft ook spannende kleding aan en is al veel langer bekeerd!’ Maar het bleef snijden. God werkte in mijn geweten. Na de zondagsdienst liep ik in allerijl naar Riet Hermans, onze bidgroep-leidster van toen. 
‘Is er iets mis met mijn kledij? Mag dit niet?’ vroeg ik haar. Een beamend knikje was voldoende. Vanaf die dag heb ik mijn kledingstijl compleet veranderd. Want Ik wou God behagen. Ik gehoorzaamde, maar op dat moment begreep ik nog niet wat er mis was.

Pas later begon ik te begrijpen waarom. Begon ik aan te voelen hoe God mij wou doen schitteren én bevrijden… Een vrouw gevangen in haar eigen lichaam, ongelukkig en gekweld. Kleo Denef, de lelijkste op aarde, want topmodel Naomi Campbell was mooier. God wou mij veranderen. En hier is Hij begonnen.

HET WONDER VAN GEHOORZAAMHEID

Gehoorzaamheid is een wondermiddel. Als wij gehoorzamen, ook al begrijpen we het op dat moment niet, gebeurt er iets heel speciaals. Want gehoorzaamheid schept gezag. Hoe meer wij handelen naar Gods wil, hoe meer Gods wil in ons hart komt en we bijgevolg ook veranderen. Ik was nog een kleuter. Ik wist eerst niet waarom, maar ik voelde in mijn geweten dat het nodig was. Deze gehoorzaamheid heeft mij doen begrijpen, automatisch.

Elke christen gaat net zoals een kleuter door een wettische periode. Een periode waar we klakkeloos gaan doen wat mag of niet mag zonder het te begrijpen. Maar de gezonde, gehoorzame kleuter leert uiteindelijk begrijpen! Maar wat als het ongezond wordt? Wat als we blijven steken?

DE WAMAGIKS EN DE WAMOETIKS

Vele christenen blijven steken in het onderhouden van wetten en geboden en komen nooit tot het punt van begrijpen. Wat mag, en wat moet? De ‘wamoetiks’ en de ‘wamagiks’. Heel ongezond. Een gevangenis. Want wie constant in een kramp leeft van wat mag en niet mag, is niet vrij. Is ongelukkig. Want die ‘IK WIL’ botst constant tegen die ‘Moeten en niet mogen’. Kijken naar elkaar, vergelijken, jaloezie tot gevolg. Hoe komt dat? Deze christenen zijn blijven steken. Door ongehoorzaamheid misschien? Een halve peuter gebleven die steeds zijn wil doordrijft? Of door onwetendheid?

DE WEG NAAR VRIJHEID

In ‘Look who’s talking 2’ ontdekt de kleine Kleo stap na stap de weg naar vrijheid. Zovele christenen roepen uit ‘We are free!’ Thank you Jezus!’ Maar wie heeft werkelijk begrepen wat dit inhoudt? Zijn wij wel vrij? Of zitten wij eigenlijk gevangen in een wettisch leven?

Maar eerst moet Kleo nog wat groeien. Ze wil zo graag groot en sterk zijn. Maar, alles op zijn tijd. Anders zou er wel eens iets kunnen fout lopen. In de volgende aflevering ‘Deel 6: De driewieler’ zien we onze stoere Kleo letterlijk overkop gaan.

VERDER

NOG VRAGEN?

TOP