LEER

LETS-TALK

De toekomst van onze kerk(en)

Een strategische vergissing ?

Als evangelische kerk zijn we bezig met de groei en stabiliteit van onze kerk. Want het evangelie verkoopt niet echt als zoete broodjes in Vlaanderen. Meer nog: de meeste Vlamingen hebben vaak geen idee wat een ‘evangelische kerk’ is. Tot protestants en katholiek geraakt men wel. Maar evangelisch? Dat is ander paar mouwen.

Denkpistes

We moeten met zelfonderzoek en bijbelse wijsheid te werk gaan. Want de evangelische beweging krimpt in Vlaanderen als we de kerken van allochtone origine in steden als Brussel, Antwerpen en Gent niet meetellen. Toch geloven wij in Gospelkerk Refreshed dat er belangrijke sleutels zijn die we in handen hebben voor de verbreiding van het evangelie en de groei van onze kerk(en). Niet alleen visie, geloof, geduld en een empathisch begrijpbare eigentijdse communicatie zijn nodig. We moeten ons hoeden om voor de hand liggende, vaak foute, uitgangspunten door te trekken. Ik noem er hier één belangrijke. Met name het gelijkstellen van de toekomst van onze kerk met de opvoeding en toerusting van onze jeugd.

God heeft geen kleinkinderen

In Johannes 1:12-13 staat dat mensen geen kinderen van God zijn omdat hun ouders dat zijn. God heeft geen kleinkinderen. In vele kerken is het zo dat in praktijk “evangelisatie” vaak een zaak van speciale campagnes en tijdstippen is waarbij we proberen uit te reiken naar “de wereld”. Dat is goed op zich. Maar heeft vaak het gevolg dat in onze kerken de nadruk ligt op het toezien dat onze kinderen goed terecht komen, zelf kinderen krijgen die dan een degelijke christelijke opvoeding genieten. In praktijk leidt dit niet zelden tot het verleggen van de focus op Gods gemeente naar het lopen voor “eigen huis” (Haggai 1:9-10).

Fascinatie voor de verlorenen

Zo raakt de groei van de kerk en haar passie om te allen prijze de wereld te bereiken verloren in praktijk. En worden kerken “gezellige onderonsjes” zonder veel uitstraling naar buiten. En wordt “de grote opdracht” om alle volken tot Jezus’ discipelen te maken vaak gedegradeerd tot gelegenheidsacties of mensen met de gave van evangelisatie. En zo verliest de kerk vaak haar fascinatie voor de redding van de verlorenen. Eenvoudigweg omdat de tijd en energie daarvoor ontbreekt. En stelt men de toekomst van de kerk gelijk aan de opleiding en toerusting van eigen jeugd en kinderen. En komt er bloedarmoede en vaak verlies aan kracht, en enthousiasme voor een radicaal evangelie.

 


 

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

FOTO/VIDEO

TOP