ONTDEK

KERKVISIE

"En nu verder..."

Actieslogan voor 2018 Gospelkerk Refreshed

Van 2013 tot 2016 beleefden wij de meest sombere tijden met onze kerkgemeenschap sinds haar stichting in 1988. Door kwaad opzet verloren wij ons gebouw, onze eigendommen, onze gelden en een deel van onze mensen. Inclusief twee van de drie oprichters van de kerk. Maar groot was Gods genade over ons. En de passie, drive en volharding binnen onze kerk. Door geloof bleven wij het bos door de bomen zien. Wonderlijk! En net een begin, niet het einde van een visie voor de toekomst…

(video onderaan artikel)

Een nieuwe start

De ommekeer kwam er helemaal in 2017. Ondertussen werd onze kerk herdoopt tot Gospelkerk Refreshed en hebben wij ons gevestigd in de Sint-Jozefkerk te Vilvoorde. En nu moeten we verder! Naar een hoger niveau van geestelijke impact en goddelijke heerlijkheid. Dat stelt ons voor grote uitdagingen. Zowel in termen van geestelijk fundament, kwalitatieve communicatie én dito inzet en toewijding in onze werking als kerkgemeenschap.

Refreshed Church Makeover

In 2018 willen we verder bouwen in de diepte en ons focussen op de kwaliteit van wat we doen. Volgens bijbelse maatstaven en goddelijke principes. Via onze ‘makeover’-operatie willen we onszelf evalueren zoals Paulus dat ook aanbeveelt in Kolossenzen 1:9-11. Daar vermaant hij de gemeente om zichzelf op de proef te stellen, te toetsten aan de vruchten in ons leven. En zo nodig aanpassingen door te voeren waar nodig. Een soort geestelijke kwaliteitscontrole. Vandaar onze actieslogan. Want voor “kwaliteit” of ‘geschiktheid voor de gebruiker en genieter van de genade’ willen we gaan.

“En nu verder…”

Vanaf 2018 willen wij verder ijveren met wat de Heer ons heeft gegeven aan talenten, mensen, middelen en open deuren. In de kracht en onder de leiding van de Heilige Geest. Wat dit inhoudelijk zoal betekent ziet u in de begeleidende videoclip hierbij. Wij, en vooral God, rekenen hierbij op ieders volledige toewijding in de kerk. Geen ‘half gebakken peren’, maar werken die Jezus ons als “vol” kan toerekenen. Om Gods volle zegen te mogen verwachten. Een schril contrast overigens met de lauwheid die Jezus die andere gemeente uit Laodicea verweet. En hen dreigde “uit zijn mond te spuwen”.

Foncer!

Christen zijn “in bijberoep” werkt niet. Geen wonder dat de Heer ons één woord als richtlijn doorgaf. En wel in het Frans. Met name “FONCER!”. Wat zoveel betekent als GAAN! En “Er in vliegen”. Zo werd dit woord door twee van onze kerkleden in het openbaar vertaald tijdens onze oudejaarsviering. Voorwaar een boodschap in “tongen” . Maar eentje die kan tellen. Voor iedereen. We hebben een fantastische geloofshistoriek achter ons liggen, maar nu moeten we verder. Om Gods volle zegen te zien en te ervaren. En nieuwe dingen van Gods Geest te mogen beleven. “En nu verder…”. Het is niet alleen onze visie, maar vooral onze actieslogan voor 2018 (en verder).

 

Namens de leiding

Eddy Haesaerts
Predikant

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

FOTO/VIDEO

TOP