LEER

Geloof moet je kunnen vastpakken

Lees Handelingen 29…
Het geloof in de God van de bijbel vertaalt zich in een verhaal. Ook met jouw en mijn leven. Dat is Handelingen 29. Het boek Handelingen in de bijbel gaat slechts tot Handelingen 28. Het is Gods bedoeling dat wij het vervolg schrijven met ons leven vandaag. Geloof moet concreet gemaakt worden.

Geloof moet je kunnen vastpakken

Bijbels geloof daagt ons uit en bemoedigt ons om mee te gaan in Gods beloften en Gods plannen. Je kan het concreet “vastpakken” en er praktisch aan de slag mee. Op voorwaarde dat wij de bijbelse verhalen en lering kunnen ontdoen van het stof van het nabije oosten van duizenden jaren geleden en aanschouwelijk maken voor de mens van vandaag. Dat is wat we proberen. Om zowel de christenen te bemoedigen, maar ook om ongelovigen te triggeren. Als illustratie hiervan bijgaand clipje (onderaan) uit onze vrt-één kerkdienst.

Cijfers

In juni mochten we meer dan 800 individuele bezoekers en in mei meer dan 1000 individuele bezoekers registreren op onze Gospelkerk Refreshed-website. Bemoedigend. En stimulerend om door te gaan…

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

NOG VRAGEN?

MEER

TOP