LEER

PREDIKING

God zal voor u strijden (Exodus 14:14)

De Verlosser is gekomen meer dan 2.000 jaar geleden. En heeft ons Zijn Offer, Zijn Woord, Zijn Heilige Geest en Zijn gemeente gegeven “totdat Hij komt”. Als Vredevorst over gans de aarde. God heeft noch de Advent, Kerst of Nieuwjaar nodig om ons een nieuwe frisse start te geven. En meteen te gaan voor herstel en vernieuwing. Waar we ons nu ook bevinden. Want God “sluimert noch slaapt” (Psalm 121:4). En Hij zal het doen!

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

NOG VRAGEN?

MEER

TOP