LEER

De gemeente van Christus, Gods hospitaal…

Het huiveringwekkend verschil

Het was een koude douche na mijn (onze) succesvol Mont Ventoux-project met “Gospel on Wheels”. Met name een “struma”. Dat is een verdikking van de schildklier doordat een gedeelte ervan er alleen vandoor gaat, hyper actief wordt en uitgroeit tot een bal in de keelstreek. Dat overkwam me. Met een serieuze operatie als gevolg.

En in totaal bijna twee weken hospitaal. Een aparte wereld. Sommige evangelischen vergelijken de kerk nogal eens met een hospitaal. Niet geheel onterecht. Met één merkwaardig, huiveringwekkend verschil. Een les om nooit te vergeten als gelovige...

Centrum van hoop en herstel

Ellende, hoop en gelatenheid gaan samen in het hospitaal. Met vaak verbittering, zelfbeklag en ongeduld als centrale parameters. Onze kerken vandaag zijn daar evenmin vrij van. Daar waar de kerk van Christus een bruisende bron van hoop en herstel zou moeten zijn. Net zoals een hospitaal.

Overgave

Je hebt geen keuze als je wil geholpen worden in het hospitaal: je geeft jezelf uit handen en gehoorzaamt. Overgave en gehoorzaamheid aan mensen die gezag uitoefenen is een must. Idem dito voor goede resultaten in een bijbelgetrouwe kerk: je doet niet zo maar je eigen ding. Je luistert naar hen die de “gezag kleding” dragen. De witte schort in het ziekenhuis. En de “bekleding met Christus” bij de werkers en gezalfden in de kerk om ons verder te leiden op de weg van ons heil. Onze genezing. Lichamelijk, emotioneel en geestelijk.

Dienen

Zowel verplegend personeel als dokters e.a. paramedici die er rondlopen zijn mensen die dienen. En die abstractie maken van hun eigen behoeften, noden en problemen. Alhoewel zij in principe gewoon gelijken zijn van de patiënten: gewone mensen van vlees en bloed. Alleen cijferen ze zichzelf weg in het hospitaal. Dat is de bedoeling. Hun “zalving”, aanstelling herken je aan hun bekleding. En hun expertise.

Roeping

De ‘dienaars’ in de kliniek zijn mensen met een roeping. Uiteraard worden zij hiervoor beloond. Net zoals dienaars in Gods Koninkrijk. Ook daar koppelen de dienaars roeping, aanstelling en bekwaming aan mekaar. En moeten ze er keihard voor werken, geduldig zijn én rustig blijven in probleemsituaties.

Communicatie

Zoals in heel de wereld is goede empathische en juiste communicatie bepalend in een hospitaal. Net zoals in een kerk en gemeente. Ook daar wordt nogal eens in een jargon gesproken dat mensen gebruiken, maar helemaal niet begrijpen. Ik stond verbaasd toen een verpleegster mij vroeg: “Meneer Haesaerts, heeft men uw parameters al genomen?”. Blijkt dat het ging over mijn bloeddruk, hartslag, zuurstofgehalte en lichaamstemperatuur. Dat adequate communicatie levens-bepalend is mag duidelijk zijn in de operatiezaal. Leven en dood zijn ook in de hand van de evangelist ,predikant, herders en leraars.

Heiliging, hoezo?

Afzondering van de gewone wereld. Dat ervaar je als je opgenomen wordt in een ziekenhuis. Je komt in een andere wereld terecht waarin je verondersteld wordt de regels te volgen. Waarin je jezelf ook van een aantal dingen afscheidt en onthoudt. Het vraagt je aandacht en focus om mee te draaien. Ook in de gemeente van Christus. En ook daar gaat het om je leven.

Ellende

Ook in het ziekenhuis zie je hopeloze gevallen, mensen die men probeert terug op het goede spoor te helpen voor hun toekomst. Hun leven te redden. En dat lukt niet altijd. Net zo is het in een bijbelse gemeente.
Het huiveringwekkend verschil

Wat me het meeste trof in het ziekenhuis was de aanwezigheid van de afwezigheid van God bij vele mensen die er in behandeling zijn. Vaak ook oudere mensen. Voor wie het genoeg geweest is als het van hen zou afhangen. Mensen zonder hoop of vooruitzicht. Beangstigend, de mensen wiens geest definitief lijkt afgesloten voor het bestaan van God en de hoop op eeuwig leven. Huiveringwekkend. Alleen bitterheid, haat, duisternis en dood lijken hen te omgeven. Wat een verschil met Jezus’ gemeente: de hoop op Christus én het eeuwig leven bij God. Samen met broeders en zusters, onze echte familie. En ondanks en doorheen het lijden van dit leven.

Eddy Haesaerts
Predikant

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

NOG VRAGEN?

MEER

TOP