LEER

Groeten uit Utrecht!

Als je goddelijke visie hebt zit je goed!

“It takes God a lot of time to do something (big)”. Dat is geen bijbeltekst, maar een uitspraak van een prof van de CTS-bijbelschool te Brussel destijds. En gelijk heeft hij. Als je visie hebt die gegrond is in God, Zijn logos, maar ook via Zijn Rehma, en andere Geestesuitingen bevestigd wordt dan zit je goed.

Bent u zeker?

Logos is het geschreven woord, de bijbel zeg maar. Rehma is de persoonlijke openbaring van Gods wil aan u via specifieke bijbelteksten. Dit is natuurlijk ‘gevaarlijk’. In dat geval moeten we verdere bevestiging zoeken via andere Geestesuitingen. Zoals profetie, woorden van kennis, de gave van geloof, dromen en openbaringen. Liefst via mensen die niets van de situatie afweten. Maar ook via de innerlijke zekerheid in ons hart. Zeg maar “de stem van God”. Dat is natuurlijk een gevaarlijk terrein. Want er zijn vele stemmen in deze wereld. En het menselijk hart is arglistig. Het spreekt dus voor zich dat we hier ‘omzichtig’ moeten mee omgaan. En alles moeten ‘toetsen’ zoals Paulus dat zegt. Ook door de bevestigingen en feiten achteraf.

Eigen verlangens en passie

Eigen verlangens en passie op zich zijn niet voldoende in ‘Gods economie’. Maar wel het plan van God. Eens je daar in verankerd zit, dan zit je goed. En is het een kwestie van geloof en geduld. Volharding dus. Om vrucht te zien en de beloften van de Heer in praktijk te zien werkelijkheid worden. Zo was het voor Abraham en Gods plan en beloften voor zijn leven (Hebr. 6:12). En dus ook voor u en mij. Vermits Abraham onze vader in het geloof genoemd wordt door Paulus. Daarom dat God op dezelfde manier met ons handelt als met Abraham.

Onze Visie

Sinds meer dan 30 jaar hebben wij met onze Gospelkerk een opwekkingsvisie gekregen voor Vlaanderen (en verder). We hebben de hoger vermelde stappen allemaal van nabij leren kennen. Met vallen en opstaan. Met de ervaring er bij dat geloof een zware dobber is. Vooral als de tegenstand zowel van geloofsgenoten, als van binnenuit de kop opsteekt. Bovendien duurt ‘geduld’ hebben meestal langer dan je leuk vindt.

Is “de zaaier” nu goed of slecht nieuws?

Maar God is getrouw. En onderweg naar de verwezenlijking van de “visie” verlies je mensen en komen er weer nieuwe bij. Uiteindelijk bereik je het doel en de belofte. Kijk naar het verhaal van Israël in het oude testament. Met meer dan een miljoen verliet Gods volk Egypte. Met nog slechts 2 overblijvers daarvan gingen zij het beloofde land in. Met name Jozua en Kaleb. De rest was afgevallen onderweg. En vervangen door anderen. Dit moet ons tot vreze des Heren aanzetten. Want het is vandaag niet anders. Met de gemeente. Kijk naar de verwittiging van Jezus in dit verband in de gelijkenis van de zaaier (Matt. 13: 18- en Lucas 8:4-15). Wat een afval voor je vrucht gaat zien. Wat een drama’s. Soms vraag ik me af: “Is de gelijkenis van de zaaier nu goed nieuws of slecht nieuws”?

Voor en na onze vrt-één kerkdienst

Onze live Gospelkerkdienst van 19 mei op vrt-één gaf ons een boost. Door de talloze én alleen positieve reacties werden we uitermate bemoedigd. Kijk daarvoor op onze website onder maar eens. Maar bovenal heeft de Heer ons hierdoor getoond dat er een nood is aan dit soort kerk(diensten) en geloof. Met alles er op en er aan: eigentijdse taal, (muzikale) passie, kracht, duidelijke boodschappen uit het leven gegrepen en verankerd is Gods contextueel woord, de Bijbel. En een feel good-familie sfeer. Waarbij iedereen welkom is. Van alle kleuren en talen. Gezinnen en alleenstaanden. Op gelijkwaardige basis.

Groeten uit Utrecht

Maar er is meer. Wij noteren dat, naast kritiek en laster, er steeds meer mensen, gelovigen en niet gelovigen, onze kerk au sérieux nemen. En volgen wat we doen, laten en leren. En wat we als gemeenschap uitstralen. Steeds meer mensen volgen ons op Facebook en schrijven in op onze maandelijkse nieuwsbrief. En steeds meer mensen lijken het gezag dat uitgaat van onze predikingen en studies op zich te nemen. Om er beter van te worden. Zo werden we bovenmate bemoedigd door een reactie uit de regio Utrecht. Daar blijkt een gereformeerd gezin, dat in aanzien staat in de streek aldaar, ons te volgen van dag tot dag. Via onze website en onze nieuwsbrief.

Verbazingwekkend

Het gezin kent de vele namen van onze mensen uit de kerk en de bediening. Zonder ze ooit ontmoet te hebben. Ze gebruiken zelfs onze studies en predikingen om anderen er mee te bereiken. Dit is wat we willen bereiken. Althans het begin ervan. Mensenlevens veranderd zien door de Kracht van het Evangelie van Jezus Christus in een gezonde bijbelse context en gedragen door een gemeente, een kerk die zich spiegelt aan de eerste gemeente van Pinksteren in de bijbel. Een kerk van imperfecte mensen.

Ontmoeting

Donderdag 18 juli ontmoette ik vader en dochter te Edegem. Het was een overdonderende ervaring en zegen voor mij persoonlijk. Voorlopig wil ik hierop niet verder ingaan. Wel geef ik hieronder een aantal citaten uit het email-verkeer met H en A, vader en jongste dochter van het gezin.

Moge het u ook bemoedigen. Om gesterkt en bemoedigd te worden in het geloof waarbij God zegt wat Hij wil doen. Maar ook dat Hij op Zijn tijd doet wat Hij gezegd heeft!

"Geachte meneer Haesaerts, Ik ben 14 jaar oud, en ik luister graag naar uw preken in gospelkerk live. Ik heb een gekke vraag. Zou u ook geluidsbestanden van andere preken naar mij door kunnen sturen? Ik zou graag naar uw preken komen, maar ik woon in Nederland, dus ik kan niet zomaar elke zondag naar u toekomen. u kan contact opnemen via mijn e-mail adres…."

"De preken van u en van andere voorgangers van uw kerk worden bij ons thuis veel beluisterd. Vooral mijn man H.en onze dochter A van 14 jaar zijn erg onder de indruk. Zij beiden zouden u graag een keer ontmoeten en over het gehoorde in gesprek gaan. Is dat mogelijk?"

"Dag Eddy, Dank u! Ik hoop dat u een gids wilt zijn om mij en mijn gezin nader bij de Heere te brengen. Daarin is voor u ook groot loon…. Hartelijke groet, H."

"Wij hebben wel 70 preken van u gedownload en vele malen beluisterd en ze zijn ons tot zegen. Uw gedachten zijn vaak mijn gedachten en veel dingen die u preekt, heb ik bedacht. Uw preken waren als koud water voor een dorstige ziel. H."

Tom en Koen
"Via zijn preken en schrijven kennen wij Tom. Zo is hij een ‘vriend’ van ons. Doe hem de hartelijke groeten. Groet ook Koen, die voor A. preekte in ‘Een Hollywoodiaanse date’. Groet ook Brenda die wij lief hebben. Wij zijn jullie muziek niet echt gewend; in Nederland is de kerkelijke muziek (Psalmen) soberder. Ik ben met klassieke muziek (w.o. J.S. Bach) opgevoed. Wat zal de hemelse muziek mooi zijn, in vergelijking met de (klassieke) kerkmuziek!"

"U vertelde over de cursussen die u wilt organiseren. We zijn benieuwd naar meer informatie."

Na de ontmoeting in Edegem
"Allereerst wil ik zeggen dat ik u graag een keer wilde ontmoeten. Ik kon dat niet zelf regelen, want we gaan niet zomaar naar België. Nu moesten we daar zijn omdat ik ziek ben en in Edegem naar het ziekenhuis ging.

Ik kan zeggen dat uw preken, en die van andere voorgangers in uw kerk mij tot grote zegen zijn geweest, en ik wil u daarvoor bedanken, en voor de ontmoeting die wij gehad hebben... Ook wil ik u en eenieder bedanken die een waardevol(le) artikel(s) geschreven heeft op de website, zoals die van Tom over muziek."

Als dit niet inspirerend en bemoedigend is, dan weet ik het niet meer!

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

NOG VRAGEN?

MEER

TOP