LEER

LOOK WHO’S TALKING

HERE COMES TROUBLE

LOOK WHO’S TALKING DEEL 1

Deze hartverwarmende reeks ‘Look who’s talking’ trekt je mee in de wonderlijke wereld van schrijfster Kleo Denef. Vanuit de moederschoot tot op vandaag trekt Kleo jou mee in haar verhaal. Doorheen ‘het leven zoals het is’ opent zij op een verrassende manier onze ogen voor grote misvattingen uit het christenleven...

HERE COMES TROUBLE

Dit dikkertje, dat ben ik. USA, New Jersey, 1979. ‘America, here comes trouble!’ Amper 3 jaar oud. Jawel, als Belgische inboorlinge in Amerika. Professor papa doet onderzoekswerk aan ‘the university of Princeton’. Hand in hand met mama. Een speelgoedwinkel van formaat. Op zijn Amerikaans. Yes!!! Mijn hartje bonst. Ik kijk naar boven. Dàt is wat ik wil! Op de bovenste plank. Mega ver, maar toch zo dichtbij… . Ik kijk met grote lieve ogen naar mijn mama. Geen respons. ‘Mama, mag ik die mooie pop hebben?’ Ik hoor in de verte iets dat ik liever niet hoor… Ik word wanhopig. Zonder die pop kan ik niet leven! ‘Mama, ik wil die pop hebben!!!’ Met een luide schreeuw laat ik mij op de grond vallen. ‘Krak’. Arm ontwricht. Mama had mij stevig vast.

IK WIL

Geen gemakkelijke leeftijd, 3 jaar. Een leeftijd waar de wil zich sterk ontwikkelt. Het zelfbewustzijn begint door te breken. Een levensfase die ook wel eens de fase van het egocentrisme genoemd wordt. Het kind kan alleen nog maar redeneren vanuit zijn net ontdekte ‘ik’. En, het weet nog niet wat goed of niet goed is voor hem. En,… beseft niet dat mama dat wel weet… Een gevaarlijke leeftijd! Maar ook een cruciale leeftijd!

VAN BABY TOT VOLWASSENE

Elk kind passeert deze fase. Het is deel van zijn groeiproces. De peuter, de 2de fase van 7, in het groeiproces van een baby tot volwassene. Een groeiproces dat merkwaardig genoeg ook elke christen meemaakt. Van pas wedergeboren tot volwassen dicipel van Jezus.

GROEIPIJNEN

Net zoals een kind groeit met vallen en opstaan, groeit ook een christen in zijn wandel met God. Ook met vallen en opstaan! Mét de nodige groeipijnen. Het hoort er bij! Gezonde groeipijnen bouwen op tot volwassenheid. Helaas blijven vele christenen steken in één of andere fase en worden nooit volwassen. Een waarschuwing voor de pas geborenen. Of misschien wel een eyeopener voor wie al wat langer bekeerd is?

LOOK WHO’S TALKING

Deze reeks ‘Look who’s talking’, naar de gelijknamige film, legt de grootste misvattingen onder christenen bloot. Niet door grote theologie, maar door de eenvoudige wandel van een kleine dreumes…

In de volgende aflevering, ‘Deel 2: Nieuw leven!’, zet Kleo haar eerste stapjes in deze wonderlijke wereld. Een wereld gezien vanuit kleine baby-oogjes…

VERDER

NOG VRAGEN?

TOP