LEER

PREDIKING

Het geheimnis der wetteloosheid vandaag - STERARTIKEL

Balanceren op een slappe koord of radicaal kiezen?

In 2 Tess. 2 spreekt Paulus in één adem over de wederkomst van Jezus, de wetteloze en het geheimnis der wetteloosheid. Paulus zegt dat dit laatste in zijn tijd reeds in werking was (vers 7). Het Preterisme, een gevaarlijke en dwaze dwaallering binnen de evangelische wereld vandaag stelt dat Jezus al teruggekomen is naar deze aarde in ‘70 na Christus. Waanzin.

Uit de actualiteit én de bijbel

Want als u deze prediking beluistert merkt u dat dit een dwaze stelling is. Omdat het geheimnis der wetteloosheid, dat voorafgaat aan Jezus’ heerschappij bij Zijn terugkomst naar deze aarde, vandaag nog altijd en volop meer dan ooit in werking is. Dat tonen wij u in het lang en het breed met voorbeelden uit de actualiteit vandaag. Uit politiek, media, muziek en de teloorgang van de basis-ingrediënten van Gods schepping.

Babel is springlevend vandaag

Het begon eigenlijk allemaal met de torenbouw van Babel (Genesis 11:1-9). Luister hoe daar de mens en het humanisme een verbond sloten. Om God uit te sluiten. Maar dat liep fout af. Gelukkig maar. Vandaag zien we echter Babel opnieuw opduiken. En hetzelfde streven. Met dezelfde ingrediënten. Met de kracht en de impact van muziek er boven op. Eén van satans specialiteiten. Via de media, de politiek en de geesten van de mens bepaalt muziek de mindset van deze tijd. Op een sluwe manier. En baant de weg voor meer demonische macht over de mens vandaag. Te beginnen bij onze jeugd.

Een must, en spannend bovendien!

Daarom en omdat deze prediking ons confronteert met de waanzin van de media, politiek, het denken van deze tijd moet u deze prediking gewoon bekijken. God wordt geparkeerd in onze humanistische maatschappij vandaag. Volgende generaties worden nu gegijzeld in hun doen en laten én in hun denken. Via de Verlichting. Een uitwas van het humanisme. Vandaag denken wij zelfs niet meer wat wij willen! Kijk naar de sociale media en de druk op onze bijbelse meningen die wordt uitgeoefend.

Ook de kerk wordt verziekt

U ontdekt ook hoe de duisternis steeds meer vat krijgt op de wereld, inclusief de christelijke wereld. Vrijheid, eenheid, genot, muziek, verbinding. Het zijn allemaal vertrouwde elementen die in onze kerken meer en meer aandacht krijgen. Maar vaak vergiftigd door de duisternis. En dus net fout in praktijk gebracht.

bestel dit boek via deze link

Ignace Demaerel

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Ignace Demaerel voor zijn boek ’95 stellingen over het humanisme. Dit mag u echt niet missen.

Het zout der aarde?

De prediking confronteert ons uiteindelijk met een gewetenskwestie: gaan we balanceren op een slappe koord in deze wereld? En proberen zonder al te veel herrie toch ‘Jezus te volgen’, of gaan we radicaal kiezen tegen de uitwassen van Satans meesteropzet, het geheimnis der wetteloosheid. En een alternatief vormen voor deze wereld, met risico op uitsluiting en vervolging in een vrij Vlaanderen?

Ik wens u Gods zegen

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

NOG VRAGEN?

MEER

TOP