LEER

PREDIKING

Kiezen voor flexibiliteit

Het is bijna een verkiezingsslogan. Flexibiliteit of buigzaamheid is echter een vereiste voor groei en bloei. Als mens en als gelovige. Omdat wij allemaal naar de dingen kijken door een bepaalde, gekleurde bril. Niemand is immers een onbeschreven blad. Iedereen kijkt naar de dingen van uit een andere bril. Die bril vertekent vaak onze blik. Door onze afkomst, onze ervaringen en cultuur. Met welke bril kijkt u naar de dingen? Hebt u de bril van Jezus? Die ons toelaat de dingen te zien zoals God ze ziet. En ons meeneemt in een geweldig verhaal.

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

NOG VRAGEN?

MEER

TOP