LEER

PREDIKING

“Mijn God, Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?”

Hier het antwoord en een verklaring waarom we ons soms eenzaam, verlaten, droevig en afgescheiden van God en mekaar voelen. Met Jezus’ kruisoffer als referentiepunt. Het avondmaal op een andere manier bekeken. Met een oproep tot herstel tijdens het prachtige nummer “Meer liefde, meer kracht” aan het einde van deze prediking.

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

NOG VRAGEN?

MEER

TOP