LEER

PREDIKING

Mis de start van de 3de golf niet!

Summerchurch livestream Gospelkerk Refreshed 16/8/2020

Maakt plaats voor de Koning …
Laat je meenemen in een nieuw, hoopvol en positief verhaal.
We nemen ons geloof in handen in deze verrassende, vernieuwende
en hoopvolle live Summerchurch.
Na de verwarring, vermoeidheid en frustratie in de 2de Coronagolf!
Welkom!

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

NOG VRAGEN?

MEER

TOP