LEER

Nieuw: Gospelkoor Refreshed

Tijd voor een stap verder

Na meer dan 15 jaar dienst heeft het Filadelfia Gospelkoor opgehouden te bestaan. Leve het Gospelkoor Refreshed. Waarom deze verandering? Want “never change a winning team”?

Een Vlaams fenomeen.

Hoe u het ook bekijkt, het Filadelfia Gospelkoor is meer dan 15 jaar een fenomeen in Vlaanderen geweest. Een Vlaams evangelisch fenomeen. Vraag dat maar eens aan de Nederlanders die ons in één van hun meest gereputeerde koorwedstrijden met de publieksprijs bedachten.Met een handvol Vlaamse amateurs zong ons Gospelkoor een aantal semi-professionele koren van wel 40 mensen het decor in. De sleutel? Passie voor God, power en toewijding. Je moet het maar doen. En daar is worship leader en koorleidster Marie Mualaba grotendeels voor verantwoordelijk. Binnen het kader van een sterk visionaire Gospelkerk. Met een aantal gelovigen die alles geven. Wekelijks. Gedurende jaren.

Geert Hoste en Rock Werchter

Gedurende 15 jaar werd het Gospelkoor opgepikt voor de meest uiteenlopende “opdrachten”. Toch bleef het wekelijks verzorgen van de lofprijs en aanbidding in de eigen kerk de core business. Daar werd onder geen beding van afgeweken. We verkochten onze ziel niet. Maar het “palmares” van het Gospelkoor is fenomenaal, met als uitschieters de absolute topper met Geert Hoste XX. Een fantastische vriend hebben we er zo bijgekregen. En natuurlijk is er het memorabele optreden op Rock Werchter samen met Jan Wouter Van Gestel, ofwel “Tout va bien”. De zoon van Marc Van Gestel, christen en predikant. Maar de lijst van media-events met het Filadelfia Gospelkoor over de jaren is fenomenaal. Vrt, Vtm, Q-music, JOE fm, Laura Tesoro, de Story Awards, Iedereen beroemd. Jonas & Van Geel, Belgium’s Got Talent, The Voice. Daarbij kan ik mij inbeelden dat vele van onze geloofsgenoten zich afvragen of dit geen vorm van wereldgezindheid is als christenen. Iets waar de bijbel net voor waarschuwt. En welke zin heeft het? Hoeveel mensen zijn zo al tot Christus gekomen?

Waarom? Daarom!

De apostel Paulus vermaande de eerste christelijke kerken 2000 jaar geleden om “geheel anders” te zijn dan de wereld die God niet kent (Ef.20). Tezelfdertijd zegt Johannes, de evangelist, dat God de wereld onmetelijk liefheeft. Zo lief dat Hij Jezus gaf voor de redding van deze wereld en de vergeving van de zonden (Joh. 3:16). Dat is onze dubbele boodschap. Anders zijn dan het “ontaarde geslacht” in deze wereld (Filip. 2:15) en het heil van het kruis verkondigen. Willen we beide opdrachten (en dit goede nieuws) op een relevante en geloofwaardige manier uitdragen dan moeten we buiten onze kerkmuren komen. En de wereld verbazen. En hen zo triggeren om een stap dichter te komen naar “het zout der aarde” (Matt. 5:13) en de boodschap en de biotoop van deze boodschap: de kerk, de gemeente van Christus. Daarom hebben we een eind gemaakt aan het Filadelfia Gospelkoor.

Leve Gospelkoor Refreshed

Om nog meer de link naar onze boodschap te leggen, geloven we dat de tijd gekomen is dat we een stap verder kunnen zetten in onze “vrijmoedigheid”. En de link tussen het Gospelkoor en de kerk waarbinnen het koor zijn zin en eerste bestaansreden vindt nauwer aan te trekken. Daarom noemt het Gospelkoor nu Refreshed, net zoals ons Gospelkerk. De jaren van pionieren met het Gospelkoor om door de media opgemerkt te worden zijn voorbij. Men kent ons ondertussen (voldoende). Het is zover gekomen dat we de luxe hebben om aanvragen voor events selectief te behandelen en te bedanken voor sommige optredens. We geloven dat er in Vlaanderen heel weinig Gospelkoren zijn die én Vlaamstalig zijn, én Gospel kunnen brengen, én met live band optreden. En bovendien vast aan een evangelische kerk verbonden zijn en er integraal deel van uitmaken. En een uithangbord zijn voor radicaal maar empathisch bijbels christelijk geloof. Zoals onze God het bedoeld heeft.

Totale identificatie maar radicaal anders 

Dat is onze visie met onze Gospelkerk, met de beleving van het Evangelie van Jezus Christus én dus ook met alle bedieningen daarbinnen. In de eerste plaats met Gospelkoor Refreshed. Wij bidden dat de Heer deuren verder zal openen in en via de seculiere media. Om ervoor te zorgen dat met de groei van onze Gospelkerk en het evangelisch geloof in Vlaanderen de media niet als “wantrouwige sensatiezoekers” zullen proberen uit te vissen welke “rare dingen” er achter de kerkmuren schuilgaan. Geloof moet opnieuw positief in de media komen. En daar willen wij graag onze bijdrage aan leveren. Met onze Gospelkerk én het Gospelkoor Refreshed.

Eddy Haesaerts
Predikant Gospelkerk Refreshed

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

NOG VRAGEN?

MEER

TOP