LEER

LOOK WHO’S TALKING

PEUTER POWER !

LOOK WHO’S TALKING DEEL 4

Deze hartverwarmende reeks ‘Look who’s talking’ trekt je mee in de wonderlijke wereld van schrijfster Kleo Denef. Vanuit de moederschoot tot op vandaag trekt Kleo jou mee in haar verhaal. Doorheen ‘het leven zoals het is’ opent zij op een verrassende manier onze ogen voor grote misvattingen uit het christenleven…

PEUTER POWER!

Terug naar de kleine Kleo uit ‘Deel 1, Here comes trouble!’. Driejarige power. IK WIL! Een fase waar elke kleine doorgaat. De peuterfase. Kleo ontdekt dat ze macht heeft. Haar ‘ik’ bewustzijn ontwikkelt zich. Dit is van cruciaal belang in de ontwikkeling van een kind. Kleo begint te beseffen dat ze iemand is. Iemand met een stem. Iemand met macht. En dit is iets waar ook wij christenen doorgaan. Als we tot geloof komen is alles nieuw en wonderlijk en zijn we heel erg bezig God te leren kennen. Maar al gauw verandert de focus van God naar onszelf. We vragen ons af wie ‘wij’ zijn in Gods koninkrijk. Wat ‘wij’ kunnen betekenen of bekomen bij God. Koningskinderen? Erfgenamen? Met rechten? Met macht? En, met verlangens. Normale verlangens van gezonde kinderen.

EEN ANDERE AGENDA

Maar ook verlangens die wel eens botsen op een grote ‘NEEN’.
Elk kind wil wel eens iets dat mama niet wil geven. Dat is haar recht. En ze zal er waarschijnlijk wel een goede reden voor hebben, die het kindje niet noodzakelijk begrijpt. 
Zo ook bij God. God heeft misschien een andere agenda dan de jouwe. Het is niet omdat je iets graag wil dat God het ook geeft. Niet om je te pesten, maar omdat het zo beter is. Als hier het nodige vertrouwen ontbreekt ontstaat een rel.

‘NIET MIJN WIL MAAR UW WIL’

In deze fase zou het kind moeten leren dat mama weet wat goed is voor hem en zich neerleggen bij een ‘nee’. Het is niet anders bij ons. Kinderen van God. Wie God vertrouwt neemt vrede met een nee. Wie God vertrouwt durft verlangens loslaten. Wie God werkelijk vertrouwt durft zeggen ‘Niet mijn wil, maar uw wil geschiede’.

IK WIL, HERE!

2002. Amper drie jaar bekeerd. Op mijn knieën in mijn kamer. Ik heb verdriet. Strijd in mijn ziel, want ik zou zo graag!…. IK WIL! Jezus! Mijn grote droom. Een huis. Niet zomaar een huis. Een zelf ontworpen huis. De droom van een architect! Tot geloof gekomen toen ik afstudeerde als binnenhuisarchitect. Een grote zus die als succesvol architect haar eigen droomhuis bouwde. En ik? Een oud en klein appartement met vieze bruine stenen, bloementegels en vochtplekken. Maar, God ziet het anders. Ik bots tegen God en tegen mijn eigen begeerten. Maar ik kies. ‘Niet mijn wil maar uw wil, Here’. 100% van mijn tijd, energie, centen en passie is voor u! En God heeft het gehoord :-).
2012, tien jaar later. Hetzelfde appartement. Nog kleiner geworden. Want Tanja is er bijgekomen. Niet aan het bouwen aan mijn huis, maar aan dat van God. Niet aan het ontwerpen aan mijn huis, maar aan dat van God. Letterlijk. Mijn hartewens om te ontwerpen is vervuld. Op een heel andere manier dan ik had kunnen dromen. Full time in dienst van God doorheen alle soorten artwork. God heeft op een wonderbaarlijke manier mijn passie voor design versmolten met mijn passie voor Zijn koninkrijk! Ik heb durven zeggen ‘niet mijn wil maar uw wil’. En ik ben niet bedrogen uitgekomen.

GEWELDENAARS

Zovele christenen blijven hier steken. Als peuters grijpen ze naar hun eigen begeerten, niet beseffende dat ze het plan van God voor hun leven missen. Als geweldenaars. Met doorgedreven gebeden misschien? Gevaarlijk, want God verhoort het doorgedreven gebed. Zelfs al is het niet zijn wil. 1 Samuel 8:5-22. Israël wou kost wat kost een koning, tegen de wil van God in. En God verhoorde hun gebeden. De koning is er gekomen, met alle gevolgen van dien.

DE PEUTERTUIN

Het is normaal dat wij verlangens hebben. Het is goed dat wij op zoek gaan naar wat God met ons wil doen en hoe Hij ons wil zegenen. Maar het wordt ongezond als we dit doordrijven. Of als dit de focus wordt in onze wandel met God. 
Is het geen groot probleem in het huidige christendom? Vele kerken zijn er in de eerste plaats op gericht hun leden goedgunstig te zijn. Uit angst voor een leeglopende kerk. En net daardoor worden vele kerken heuse peutertuinen. Een wellness christendom, meegaand met de geest van deze tijd. En daarin is alles gericht is op het goed gevoel. En ‘genieten’. Op alle mogelijke manieren speelt men in op de verlangens van de christen. Rampzalig! Niet meer dan zoete koek voor kleine peuters. Hoe zou God dit zien? Hij ziet zijn peuters enorm graag maar wil ze natuurlijk wel zien groeien. Zonder te misvormen, want hoe loopt het af met een kleuter die half peuter blijft?

In ‘Deel 5, De kleine artiest’ , zien we een ijverige kleine kleuter aan het werk. Genoeg talent en enthousiasme, maar… niet zonder brokken!

VERDER

NOG VRAGEN?

TOP