LEER

PREDIKING

Samen de weg terug!

Navelstaren is nooit onze tactiek geweest. Wel God zoeken. Dat is een geloofskeuze. En vraagt tijd.
Maar het levert vrucht op. Want Hij laat zich nog altijd vinden.
Kom daarom mee vanaf deze week. Samen op de weg terug na Corona!

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

NOG VRAGEN?

MEER

TOP