LEER

PREDIKING

Time to refresh

Tijd om stoom af te blazen én de batterijen op te laden…

Iedereen moet op tijd stoom afblazen, maar tezelfdertijd ook de batterijen weer opladen. Daar willen we als kerk in de vakantie toe bijdragen en verfrist worden in ‘het geloof’. Om zo nodig God (terug) te vinden. Luister daarom naar bijgaande prediking “Time to Refresh” en ontdek een levensveranderend geheimenis uit Gods woord. Een geheimenis is geen geheim. Dat is iets dat niet bekend is en daarvoor ook niet bedoeld is. In tegenstelling tot een “geheimenis”. Dat is iets dat niet evident en direct begrijpbaar is, maar bedoeld om op zijn bestemde tijd duidelijk en klaar te worden. En dus bedoeld als verrijking van ons geloof. Dat vind je ook in deze prediking “Time to Refresh”.

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

NOG VRAGEN?

MEER

TOP