LEER

PREDIKING

Veiligheid, controle en geloof

Op zijn typisch goed gestructureerde, compromisloze, maar ook liefdevolle manier stelt hij ieder gelovige voor een onontkoombare zelfevaluatie. Aan de hand van de verkiezingsuitslagen, de behoefte aan veiligheid van elk mens én het verhaal van Esther uit de bijbel komt hij tot zijn cruciale vraag: spelen wij op veilig en worden wij goede christenen? Of durven wij “zekerheden” in de schaal werpen en uitgroeien tot christenen met impact, het zout der aarde? Niet te missen. En ook niet aan te ontkomen -😊

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

NOG VRAGEN?

MEER

TOP