ONTDEK

PERS

Groeten uit België

God zoekt geweldenaars in Vlaanderen

Gospelkerk Refreshed, een ‘vol-evangelische’ gemeente met als thuisbasis een prachtig katholiek kerkgebouw. Niet evident. Er beweegt een en ander in (katholiek) gelovig Vlaanderen. En God zoekt ‘geweldenaars’ voor een doorbraak van zijn Koninkrijk in België. Daarover deze bijdrage voor Charisma.

TOP