ONTDEK

PERS

Groeten uit België

Jezus' wake-up call voor zijn gemeente

We leven in tijden die de Bijbel associeert met ‘de eindtijd’ of ‘de laatste dagen’ (zie 2 Timoteüs 3:1-13). De tijd die vooraf gaat aan de wederkomst van Jezus Christus als Vredevorst. Met daaraan voorafgaand de opname van de gemeente en de grote verdrukking. Toch verbaast het mij dat wij als christenen relatief weinig stilstaan bij Jezus’ wake-up call aan de gemeente: om zich op te richten, te bekeren en orde op zaken te stellen. Daarover gaat deze bijdrage.

TOP