LEER

HET EVANGELIE

HET EVANGELIE IN 7 STAPPEN

HET EVANGELIE VAN A TOT Z IN BEGRIJPBARE TAAL

Het evangelie, het goede nieuws. Een verhaal met een impact, dat de wereld en miljoenen mensenlevens, voorgoed veranderde! Het is het meest gelezen en meest vertelde verhaal uit de geschiedenis. Maar misschien ook het meest verkeerd begrepen... Zowel door gelovigen als door niet-gelovigen. Gebrek aan een ruime context en fragmentatie van het evangelie, zijn de belangrijkste oorzaken.

In dit TOPIC: HET EVANGELIE ontdek je het verhaal van Jezus Christus, én zijn concrete betekenis voor jouw leven, in zijn volle context. Een evangelie dat zich niet beperkt tot de 4 gelijknamige boeken in het Nieuwe Testament. Maar het verhaal van de gehele Bijbel. Genesis tot Openbaring. In 7 afleveringen krijg je een concreet en praktisch inzicht in wat het evangelie voor de mensheid, en dus ook voor jou, betekent!

START

NOG VRAGEN?

MEER

TOP