ONTDEK

VISIE

ALS EEN RUPS EEN VLINDER WORDT

EEN STUKJE GESCHIEDENIS...

In 1988 ontstond in Vilvoorde een evangelische kerk genaamd Filadelfia. Daaruit ontstond uiteindelijk Gospelkerk Refreshed eind 2013. Passie voor God, geloof en wat dit kan veranderen in een mensenleven zijn steeds de drijfveren geweest. En dat zijn ze ook vandaag nog altijd in ons nieuw geloofsproject voor Vlaanderen, Gospelkerk Refreshed. Filadelfia was over de jaren heen uitgegroeid tot Gospelkerk Filadelfia en intussen begiftigd met heel wat talent op vele vlakken. Potentieel genoeg, ervaring door vallen en opstaan. En vooral: praktische theologische en geestelijke bagage verzameld over een periode van meer dan 25 jaar. En dat resulteerde sinds september 2013 in een nieuw, ruimer en relevanter geloofsproject voor Vlaanderen: Gospelkerk Refreshed. Een kerk die de slogan 'Meer' van de vroegere Gospelkerk Filadelfia handen en voeten wil geven.

Visie (in een notendop)

Toeval of niet, maar Gospelkerk Refreshed is ontstaan op een tijdstip waarin er in Vlaanderen een grote vraag naar zingeving en geloofsvernieuwing is. Een tijd waarin “de kerk” het niet zo goed doet en velen “de kerk” verlaten wegens niet relevant en oubollig. Een tijd ook waarin “geloof” en “religie” iets goed te maken hebben! En dat is ons doel en onze visie. Met Gospelkerk Refreshed willen wij bewijzen dat het christelijk, bijbelse geloof na 2.000 jaar nog kan verwonderen.

Dat willen we doen via een kerk die ook uw taal spreekt. Een kerk met antwoorden. Een kerk die uw visie op geloof kan veranderen. Een kerk die duidelijk en eigentijds communiceert. Een kerk voor gelovigen, maar ook voor ongelovigen én ontgoochelden. Een kerk met een ruime leiding en een super gemotiveerd team dat zijn sporen over de jaren heeft verdiend op zovele vlakken. Een kerk ontdaan van dode tradities en dito kerkvormen. Een vrije kerk, maar toch in relatie met andere kerken. Een kerk met standplaats op verrassende locaties in Vilvoorde. Een kerk met een uitdagend geloofsprogramma. Een kerk waarin iedereen aan bod komt en betrokken wordt “op maat”. Een kerk waar iedereen vrij is te 'connecten' in de mate hij of zij dat wil: van ver, via de sociale media. Of van dichtbij via onze events enkerkdiensten. Een kerk die zich niet op een religieus eiland wil verstoppen in een waas van “groot gelijk”. Een kerk met impact en een open houding naar de maatschappij van vandaag. Een integere kerk die zich totaal wil identificeren met de wereld van de 21e eeuw zonder compromissen te sluiten die ingaan tegen haar eigen overtuigingen. Een kerk ook met handen en voeten om te helpen waar de noden zijn. Een kerk met een geloofsmodel dat teruggaat naar de tijd van de eerste christenen.

TOP